Een toets ontwerpen We helpen je graag op weg.

Toets maken

Klik in het scherm Toetsen op Nieuwe toets. Vul de verplichte velden in. Alles is naderhand te wijzigen, behalve de Methode en Metadataset. Kies dus voor je eerste toets een handige naam voor je methode, bijvoorbeeld Vak, Achternaam maker (Scheikunde, Kievits) en denk na over hoe je de metadata wilt organiseren. De metadata zelf kun je wel binnen een set veranderen. Verander je metadata van naam, dan verandert deze bij alle vragen met deze metadata.

Vragen maken

Klik op Nieuwe vraag.
Je ziet nu 3 tabbladen onder Vraag 1:

1) Vraag
Hier zie je de vraagtypen, score voor deze vraag, de ruimte om de vraag te formuleren en de antwoorden. Bij Meerkeuzevragen kun je een goed antwoord aanwijzen, bij Meermeerkeuze moeten leerlingen meerdere antwoorden selecteren om te kunnen scoren. Selecteer je Open vragen dan verschijnt een vak waar je het antwoordmodel kunt invoeren. Gesloten vragen hebben maar één goed antwoord of een paar goede, die jij kunt voorspellen. Alle opties vul je apart in, een van deze antwoorden levert de leerling de score op. Je kunt de vraag opmaken met dikgedrukte, schuingedrukte en onderstreepte woorden. Het is ook mogelijk om speciale karakters in te voegen.

2) Bronnen
Je kunt hier verschillende bronnen toevoegen: Tekst, Afbeelding, Youtubefilmpje, Audio. Tijdens een toets verschijnt deze naast de vraag (op een mobiel onder of boven de vraag).

3) Metadata
Je selecteert in het openklapvak welke metadata je onder deze vraag wilt hangen, klik dan op + Metadata en selecteer er eventueel meer.

Overig

Wil je soortgelijke vragen toevoegen, klik dan op Kopieer vraag, de vraag en metadata worden dan gekopieerd naar een nieuwe vraag.

Wil je naderhand de vraagvolgorde veranderen, typ dan het gewenste vraagnummer bij de vraag in het invulvak. Als het vraagnummer reeds bestaat, dan worden de vragen omgewisseld.