Formatief lesgeven We helpen je graag op weg.

Kwizl is natuurlijk prima in een summatieve omgeving te gebruiken, maar biedt daarnaast ondersteuning aan leraren die formatief willen lesgeven. En wie wil dat -met de kennis van nu- nou niet?

Metadata

Alle gemetadateerde vragen leveren heldere dashboards op. Je hoeft nooit gegevens op te slaan, Excelbestanden te importeren of foutenanalyses uit te voeren. Dat doet Kwizl voor je. Omdat je in het dashboard steeds dieper kunt doorklikken, totdat je uiteindelijk uitkomt bij de vraag, kun je gemakkelijk met leerlingen denkfouten bespreken. Een papieren proefwerk verdwijnt in de prullenmand en de waardevolle informatie is weg.

Kwizl als schrift 2.0

Je hebt een onderwerp in de klas behandeld en wilt door een opdracht kijken of iedereen het heeft gesnapt. Doe je dat in een schrift, dan bespreek je de opgave en kunnen leerlingen zelf nagaan of ze het begrijpen. Als jij het uitlegt, begrijpen ze het zeker en dat is dan ook de gedachte die bij de leerling blijft hangen: ik snap het.

Geef je de opdracht in Kwizl, dan wordt het resultaat vastgelegd en zie jij in een oogopslag wie het echt begrijpt.
Ook zie je of jij als leraar een geslaagde les hebt gegeven; heeft een flink deel van de klas de opdracht niet naar behoren kunnen verwerken, dan was jouw werk onvoldoende, zoals altijd bij formatief lesgeven: een onvoldoende voor een leerling is ook een onvoldoende voor jou. Jullie moeten allemaal weer aan de bak.

KwizMode™

Je kunt dan ook eerst een kleine toets als Kwiz geven, in de KwizMode. Je werkt klassikaal. Iedereen op hetzelfde moment dezelfde vraag. Jij stelt in hoe lang leerlingen mogen nadenken. Alle vraagtypen zijn mogelijk, ook open of gesloten vragen. Nog een ander voordeel boven Kahoot (naast de inlog met account ; hacks zijn onmogelijk): Leerlingen zien de vraag op hun eigen scherm, ze hoeven niet de vertaalslag te maken van scherm met antwoord naar kleur op hun device.

Door eerst te KWIZzen zien leerlingen wat jij van ze verwacht en kun je alle eerste denkfouten klassikaal bespreken. Je merkt dan ook waar jouw instructie nog aanscherping behoeft.

Daarna een individuele toets, waarin je iedere leerling in eigen tempo laat nadenken en zij kunnen laten zien wat ze al beheersen.

Mooi extraatje: Bij het klaarzetten kun je aangeven of de resultaten van een toets in het dashboard moeten komen. De klassikale KWIZ zou ik niet opnemen, de individuele toets wel.

Om van de KWIZ niet te veel een spelletje te maken, heeft Kwizl geen muziekje tijdens de toets en is het uitslagenscherm niet standaard in beeld; je opent het op een ander tabblad en beslist zelf of en wanneer je het toont.

Daarnaast hebben we besloten om de snelheid van drukken niet mee te laten spelen in de beoordeling. Dat vervuilt de scores enorm en we willen nadenken belonen. In hun dashboard zien leerlingen wel hoe vaak ze een KWIZ hebben gewonnen.

Leerlingen die tijdens een KWIZ naar een ander scherm gaan worden uit die vraag gegooid en kunnen niet scoren, mits je dit selecteert.

Om niet vast te zitten aan de plaats waar je computer staat, kun je alles ook besturen vanaf je mobiel: scan de QR-code en de besturing verschijnt op je mobiel.