Blog

Feedbackgesprekken
In de wereld van onderwijs en digitale leermiddelen is het van cruciaal belang om innovatieve oplossingen te vinden die de communicatie tussen leraren en leerlingen bevorderen. We introduceren op ons platform een nieuwe functionaliteit die deze interactie naar een hoger niveau tilt: Feedbackgesprekken. Leerlingen kunnen nu direct communiceren met hun leraren, waarbij ze vragen kunnen stellen, verheldering kunnen krijgen, of simpelweg hun begrip van een vraag kunnen delen.
Nieuw vraagtype: Sorteren
Dit vraagtype vraagt leerlingen om items te sorteren in specifieke groepen, waardoor ze niet alleen hun kennis testen, maar ook hun begrip en analytische vaardigheden. Sorteervragen worden automatisch nagekeken.
Gesproken feedback
Het geven van feedback is essentieel in het leerproces. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen gesproken feedback als meer duidelijk, gedetailleerd en persoonlijk ervaren. Daarom hebben we nu de mogelijkheid toegevoegd om gesproken feedback toe te kunnen voegen.
Vraagvolgorde herstellen
Het toetsen van vragen in een willekeurige volgorde is een handig hulpmiddel om digitaal 'spieken' wat lastiger te maken. Het is alleen minder handig als je de toets vervolgens klassikaal wilt nabespreken en alle leerlingen de vragen in een andere volgorde hebben staan. Vanaf nu is het mogelijk om de vragen achteraf weer te herstellen naar de originele volgorde uit de toets.
Vraag schrappen uit toetsresultaten
Het kan soms voorkomen dat je achteraf nog een toetsvraag wilt schrappen uit de resultaten. Bijvoorbeeld wanneer een vraag erg slecht is gemaakt of er een fout bleek te zitten in de vraagstelling of antwoordmogelijkheden. Vanaf nu is het mogelijk om dit direct bij het nakijken van je toets te doen.
Feedback waarderen
Wanneer leerlingen elkaar nakijken en feedback geven is het nu mogelijk om de ontvangen feedback te waarderen met 1-5 sterren. Op deze manier wordt de leerling die feedback gegeven heeft zich meer bewust van wat het effect is van zijn feedback en dient zich een kans aan om hiervan te leren.
Tijdverlenging
Het is nu mogelijk om direct bij het klaarzetten van een toets met een tijdslimiet individuele leerlingen extra tijd te geven en aan te geven of zij gebruik mogen maken van de voorleesfunctie.
Nieuw vraagtype: Gatentekst
Een gatentekst is een tekst waarin woorden of woordgroepen ontbreken. Op de plaats van de ontbrekende woorden bevindt zich een lege ruimte. In die lege ruimte moet het ontbrekende woord worden ingevuld. Het is mogelijk om de leerlingen zelf een woord te laten typen of van ieder woord een meerkeuzevraag te maken. Gatentekstvragen worden automatisch nagekeken.
Voorleesfunctie
Onze hybride toetsapplicatie Kwizl biedt nu een voorleesfunctie in de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Dit kan een uitkomst zijn voor onder meer dyslectische leerlingen. Toets je alleen op papier? Dan kun je met onze applicatie je toets ontwerpen en uitprinten, terwijl je gebruik maakt van alle voordelen van onze applicatie en editor. Eén extra voordeel is dus nu dat je de toets digitaal kan afnemen bij de dyslectische leerlingen die gebaat zijn bij deze voorleesfunctie.
Printen op papier - Subvragen
Toets je online of liever op papier? Vanaf nu kan het allebei met onze gratis en dus hybride toetsapplicatie. Print strakke toetsen uit, terwijl je geniet van alle voordelen van Kwizl. Denk aan het ontwerpen van toetsen met onze editor, het gebruiken van de database waarin je op trefwoord jouw toetsvragen kan zoeken in de vraagdatabase en in één klik toevoegt aan je concept. Daarnaast print je eenvoudig meerdere versies. Met onze nieuwe vraaggroep kun je nu een instructie meegeven aan een setje (sub)vragen.
Oude examens Engels
Wil je je leerlingen nog even flink laten oefenen met oude examens voor het vak Engels of wil je nog een leestekst afnemen als toets? We bieden nu de examens van de laatste 10 jaar aan voor vwo en havo. Met de nieuwe editor en onze handige nieuwe feature om vragen uit de vraagdatabase te importeren, heb je de mogelijkheid om snel een unieke toets samen te stellen uit verschillende delen van deze examens.
Vragen direct toevoegen vanuit je database of toets
We hebben de laatste weken hard gewerkt aan onze update en hier gaan jullie blij van worden: Vanaf nu kun je losse vragen in je concept importeren vanuit de bestaande vraagdatabase of vanuit een andere toets. In onze video leggen we het uit. Verder nieuwe examens voor Engels en verbeterde metadata!
Voeg nu screencastvideo's van Loom toe als bron
Vind je het interessant om toetsvragen te voorzien van jouw eigen videoinstructie? Het is nu super eenvoudig om schermopname video’s van www.loom.com als bron toe te voegen aan toetsvragen of als link in het antwoordmodel. Ideaal bij formatief toetsen.
Woordenlijst importeren in woordtoets met ons CSV-bestand
Het invoeren van een flinke woordentoets kost tijd; zeker als je meerdere betekenissen goed wil laten keuren. Je kan gelukkkig ook woordenlijsten importeren via ons CSV-bestand. Gebruik ons bestand en copypaste je eigen lijst er in. We leggen hier uit hoe (ook met uitlegvideo).
Wijzigingen update op een rij
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt, brengt onze update een flink aantal verbeteringen met zich mee. Zo is de navigatie vanuit de startpagina praktischer geworden. Daar zie je ook dat je nu je eigen mappen kan aanmaken. Daarnaast is onze toetseditor vernieuwd en kan je je vragen altijd direct labelen met RTTI of je eigen leerdoelen, vanuit het tabblad metadata.
Tips bij toetsen op afstand
Nu we weer volop op afstand toetsen, snappen we heel goed dat sommige leraren hier nog wat sceptisch over kunnen zijn. Dat is begrijpelijk. De applicatie kan immers niet alle problemen oplossen. Maar de leraar kan gelukkig nog heel veel doen! 
ExitAlert
Online toetsen is meer dan een gevecht tegen spieken. Toch biedt Kwizl op dat front nu een welkome feature die een flinke zorg wegneemt bij de leraar: ExitAlert. 
Schooljaar 20-21 is begonnen
We kijken terug op een turbulent schooljaar waarin we midden in de crisis samen met jullie alle zeilen hebben moeten bijzetten. In korte tijd hebben we moeten ontdekken hoe we op afstand konden lesgeven én toetsen. Wij hebben daar in ieder geval veel van geleerd en niet stilgezeten.
Activeer je leerlingen in de les op afstand
Inmiddels heb ik ervaren dat een les over de zoom toch een andere dynamiek heeft dan in mijn lokaal.
De microfoons staan op verzoek uit, maar bij veel leerlingen ook de camera. Omdat ik maar een half uur heb ga ik niet dat gevecht nu aan. Hoe weet ik nou of ze iets opsteken van wat ik als een soort radio DJ uit zendt?
Digitaal toetsen is veel meer dan een gevecht tegen spieken
Door de corona crisis zit digitaal toetsen enorm in de lift. De meeste aandacht gaat uit naar hoe spieken moet worden bestreden. Dat is begrijpelijk, maar laat juist de kracht onderbelicht: het bieden van inzicht én ondersteuning bij formatief toetsen. En laat dat nou net de sleutel zijn tot het oplossen van dit probleem.

Klaar om te beginnen?
Start nu jouw gratis account.