Een toets klaarzetten We helpen je graag op weg.

Instructievideo

In deze video legt Cees uit hoe je een toets klaarzet.

Instellingen

Als je een toets klaarzet uit het overzicht Toetsen, zijn er verschillende instellingen mogelijk. Hieronder leggen we de belangrijkste instellingen in het kort uit.

Voor

Klas(sen) of individuele leerlingen
Het is mogelijk om 1 toets voor meerdere klassen klaar te zetten. Doe je peer review, dan wordt dat nakijken over verschillende klassen verspreid.

Datum
Vul je nergens iets in, dan is de toets meteen zichtbaar en blijft de toets altijd zichtbaar voor de leerlingen in het takenscherm. Door data in te vullen verschijnt de toets wanneer je wilt en verdwijnt hij weer uit het takenscherm. Als je de einddatum een week na de startdatum legt, kan een zieke leerling hem gemakkelijk inhalen (of thuis maken).

Aantal keer maken
Vul je niets in, mag de leerling de toets onbeperkt maken. Dit is handig voor trainingsprogramma’s (toetsen met meer dan 100 items, waarvan ze dan steeds bijvoorbeeld 10 willekeurige getoetst krijgen. In het gratis voorbeeldmateriaal zie je als voorbeeld een oefening waarin leerlingen vast voorzetsels moeten invullen. Heeft een toets 30-100 items, kun je hem een keer of 5-10 laten trainen. LET OP: Neem trainingsprogramma’s niet op in het dashboard (kun je onderaan aangeven), dat vervuilt de percentages enorm. Sluit eventueel af met een toetsmoment dat je wel in het dashboard laat opnemen.

Vragen

Volledige toets of niet
Bij een trainingsprogramma wil je natuurlijk niet dat leerlingen de volledige toets maken. 132 keer hetzelfde doen heeft niet zoveel rendement. Geef hier aan hoeveel vragen leerlingen per keer maken.

Iedereen dezelfde vragen of willekeurige
Wil je klassikaal bespreken dan heb je hier iets te kiezen.

Vragen bepalen op basis van metadata
Heb je een toets met verschillende metadata, dan kun je aangeven hoeveel vragen per metadata in de toets moeten zitten.

Afname

Vragen in willekeurige volgorde
Geef aan of de vragen in willekeurige volgorde gemaakt moeten worden.

Meerkeuzeantwoorden in willekeurige volgorde
Geef aan of de meerkeuzeantwoorden in willekeurige volgorde getoond moeten worden.

Terugbladeren toestaan
Geef aan of leerlingen terug mogen bladeren naar voorgaande vragen.

Spellingcontrole
Dit zet niet waterdicht de spellingcontrole in het invulvak uit, maar in de meeste browsers wel.

KwizMode™
Klassikale spelmodus met alle vraagtypen (zie ook Formatief lesgeven), bedenk of je de resultaten in het dashboard laat opnemen.

Nakijken

Wie kijkt na (open vragen)
Geef aan wie de open vragen moet nakijken, je kunt kiezen uit de leraar, leerling of een andere leerling (peer review). Peer review bevordert het gesprek over de antwoorden en dus verdiept het inzicht in de stof. Leer je leerlingen om daarmee om te gaan.

Hoofdlettergevoelig
Handig voor het vak Duits.

Normering
Werk je met cijfers, dan kun je vooraf een norm instellen. Je kunt dat doen met de N-term of met percentage (het percentage dat je selecteert wordt een 5,5).

Resultaten

Direct na afloop
Leerlingen gaan meteen naar hun resultaten en zien wat zij goed en verkeerd hebben gedaan. Goed leermoment, laat reflecteren/noteren.

Na vrijgeven door leraar
Leerlingen kunnen wel al de open vragen nakijken.

In dashboard
Deselecteer dit voor toetsen die je vaker laat maken om te trainen. De resultaten blijven wel bewaard en de gemaakte opgaven blijven in te zien.

Cijfer zichtbaar
Werk je liever zonder cijfers, dan zien leerlingen alleen een percentage.