Metadata We helpen je graag op weg.

Metadata zorgen uiteindelijk voor waardevolle dashboards die leerlingen rechtstreeks leiden naar ontwikkelmogelijkheden.

Metadata zijn gegevens die je als toetsmaker toevoegt aan al je vragen. Maak je gebruik van een methode die met Kwizl samenwerkt, bijvoorbeeld BruutTAAL, dan heeft die methode alle vragen gemetadateerd en kun jij met die metadata ook eigen toetsen maken, waardoor het dashboard steeds waardevoller wordt.

Metadata maken het mogelijk om leerlingen feedback te geven. Je kunt ieder schoolvak opknippen in domeinen, in leerdoelen, in vaardigheden. SLO heeft hier voorbeeldmetadata. Methodemakers maken daar gebruik van, maar maken ook eigen keuzes.

Bij het vak Nederlands, bijvoorbeeld, is het meest gedetailleerde niveau in het domein Spelling, interpunctie en grammatica: “Correcte spelling en interpunctie hanteren bij het schrijven, maar met af en toe fouten in een beperkt aantal specifieke gevallen”. BruutTAAL heeft daaronder nog een uitgebreide verdeling, zodat leerlingen ook zien welke onderdelen van spelling en grammatica nog aandacht verdienen.

Als jij als leraar een toets inziet, zie je de metadata onder de vraag. Als leerlingen de vraag maken zien ze de metadata niet, zij zien die wel in hun resultaten.

Je kunt een metadataset overnemen uit de SLO-voorbeelden, maar ook een eigen set maken. Het is mogelijk om met verschillende sectieleden aan/met dezelfde set te werken. Dat maakt het overdragen van leerlingen gemakkelijk.