Resultatendashboard leraar We helpen je graag op weg.

Jij kunt in je dashboard per klas kiezen of je de resultaten van een leerling of van een toets wilt zien.

Leerling

Jij komt in het dashboard dat de leerling ook zelf kan inzien. Wijs hem daar geregeld op, en leer je leerlingen de resultaten te lezen en te interpreteren. De leerling is eigenaar van zijn leerproces en houdt in de gaten waar lacunes zitten. Het is met klassen van meer dan 10 leerlingen niet realistisch om te denken dat jij dat kunt monitoren, ook al heb je digitale hulpmiddelen. Leer je leerlingen om zichzelf serieus te nemen.

Toetsen

In dit overzicht krijg je inzicht hoe de klas een toets en zelfs een vraag heeft gemaakt: je ziet in procenten per vraag de score. Bijzonder gemakkelijk om te bepalen welke onderdelen je klassikaal gaat bespreken en welke leerlingen je individueel verder gaat helpen.

Hier zie je of jouw onderwijs geslaagd is tot nu toe en voor jezelf bepalen welke vervolgactie jij met je leerlingen gaat ondernemen.