Peer review We helpen je graag op weg.

Heb je een toets met open vragen, dan kun je die op verschillende manieren na (laten) kijken: door de leraar, door de leerling zelf of door een medeleerling. De leraar kan altijd commentaren en beoordelingen van (mede)leerlingen overschríjven, natuurlijk.

Het gesprek tussen leerlingen waarom niet het maximale puntenaantal gegeven is, is een belangrijk leermoment. Zij hebben het antwoordmodel en moeten er samen uitkomen.

Laat je door een medeleerling nakijken, dan regelt Kwizl dat willekeurig. Leerlingen zien in hun startscherm of er een (nakijk)taak klaarstaat.

Prima leermiddel bij ieder vak om discussie te organiseren: geef vragen waarbij 10 punten te halen zijn, laat leerlingen elkaars werk nakijken en beoordelen en het met elkaar eens worden.